Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 18.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Markus Leinonen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jouni Tervonen, Tuija Pöllänen ja Jarmo Lokka, muut: Jussi Heikkinen, Juha Moilanen ja Taina Huttunen.

Teams-etäyhteys: jäsen Tiina Kyllönen