Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jouni Tervonen ja Jarmo Lokka, muut: Jussi Heikkinen, Paula Malinen ja Tarja Laatikainen

Etänä (Teams): puheenjohtaja Tiina Kyllönen, jäsenet: Tanja Ålander ja Voitto Leinonen, muut Silja Keränen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §