Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Tiina Kyllönen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jarmo Lokka ja Jouni Tervonen, muut: Jussi Heikkinen, Paula Malinen ja Tarja Laatikainen

Etänä (Teams): jäsenet: Voitto Leinonen ja Eveliina Kinnunen, muut: Silja Keränen ja Ismo Vendelin


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §