Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi

Kokouspaikalla läsnä jäsenet: Tervonen Jouni, Lokka Jarmo. Muut: Jussi Heikkinen, Juha Moilanen, Salla Hauska, Silja Keränen ja Tarja Laatikainen.

Etänä (teams): jäsenet: pj. Tiina Kyllönen, Tanja Ålander ja Voitto Leinonen.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §