Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus on 11.5.2021 (asia 918/2020) pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 15.7.2020, Nro 106/2020 (Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa),  jätettyjen valitusten johdosta. (KAJDno-2018-3) 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §