Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Tiina Kyllönen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jarmo Lokka, Jouni Tervonen, muut: Silja Keränen, Tarja Laatikainen, Paula Malinen, Jussi Heikkinen ja Marja Kovalainen.

Etänä (Teams): Jäsenet: Voitto Leinonen ja Eveliina Kinnunen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §