Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2022-57

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 12.5.2022 pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän koetoimi-ilmoituksesta koskien pölyalitteen käyttömahdollisuuksia maanrakentamisessa luonnonmateriaaleja korvaavana materiaalina. Lausunto on annettu 19.5.2022  Lausunto on oheisliitteenä. (KAJDno-2022-568)

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 677/2022 asiassa, jolla hallinto-oikeus on kumonnut lupajaoston päätöksen kaupunginhallituksen tekemän valituksen johdosta, oheisliite. (KAJDno-2020-1342)

 

Iltakoulu: Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston itsearvioinnin 2022 tulokset.

Ehdotus alustaviksi kokouspäiviksi syksy 2022:

Keskiviikko 17.8.2022 klo 16:15
Keskiviikko 21.9.2022 klo 16:15
Keskiviikko 12.10.2022 klo 16:15 (tarvittaessa)
Keskiviikko 16.11.2022 klo 16:15 (tarvittaessa)
Keskiviikko 7.12.2022 klo 16:15 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §