Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristönsuojelulain 180 §: mukaisen määräyksen antaminen; arseenikylläisteisten puhelinpylväiden varastointi ja käyttö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24