Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

 

Läsnä kokoustilassa: puheenjohtaja Markus Leinonen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Jarmo Lokka, Jouni Tervonen ja Aila Tartia-Jalonen, muut: tekninen johtaja Jussi Heikkinen, ympäristönsuojelutarkastajat Paula Malinen ja Taina Huttunen, vs. kaupunginarkkitehti Piia Väyrynen, kaavasuunnittelijat Kirsi Kyllönen ja Enja Valkonen sekä asemakaava-arkkitehti Ulla-Maija Oikarinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §