Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-13

Valmistelija

  • Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Elias Voutilainen, elias.voutilainen@kajaani.fi

Perustelut

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 116 §:

-Polttoaineiden jakeluasema: Osuuskauppa Maakunta: ABC Prisma Kajaani, Veturitie 1, 87100 Kajaani. Rekisteröity 24.10.2023.

-Polttoaineiden jakeluasema: Osuuskauppa Maakunta: ABC Vuolijoki, Nissiläntie 2, 88270 Vuolijoki. Rekisteröity 24.10.2023.

 

Iltakoulu KAJDno-2023-759

Lupajaoston seuraava kokous keskiviikkona 13.12. klo 16:15, kokoustila Lönnrot

Lupajaoston kevään 2024 alustavat kokousajat, kokoustila Lönnrot:

  • keskiviikko 24.1. klo 16:15
  • keskiviikko 21.2. klo 16:15
  • keskiviikko 20.3. klo 16:15
  • keskiviikko 17.4. klo 16:15
  • keskiviikko 15.5. klo 16:15
  • keskiviikko 12.6. klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §