Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Lupajaoston pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi lupajaoston jäsentä kokousta seuraavana perjantaina klo 13.00–15.00 Kajaani Infossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Huusko, Rakennustarkastaja, kari.huusko@kajaani.fi

Lupajaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Voitto Leinosen ja Jouni Tervosen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §