Ympäristötekninen lautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1624

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous:

Keskiviikko 27.10.2021 klo 16:15

Alustavat kokousajat syksy 2021:

Keskiviikko 24.11.2021 klo 16:15
Keskiviikko 15.12.2021 klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §