Ympäristötekninen lautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Osoitepäätös:
§ 6 Kätönlahden matonpesupaikan osoite, 17.09.2021
Varauspäätös:
§ 20 Omakotitalotontin nro 205-24- 13-4 (Pellavatie 20, Kangasmaasto) varaaminen, 22.09.2021
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 29 Omakotitalotontin nro 205-8- 37-14 (Närhipolku 22, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen, 17.09.2021
Vuokrauspäätös:
§ 19 Omakotitalotontin nro 205-24- 14-8 (Pellavatie 2, Kangasmaasto) vuokraaminen ja myyntipäätöksen purkaminen, 17.09.2021

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Valinta määräaikaiseen liikunnanohjaajan tehtävään, 20.09.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Ilmanvaihtosuodattamien hankinta 2021-2024 +(1), 17.09.2021
§ 21 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin polttomoottoriset pienkoneet sekä varaosat 15.5.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 24.09.2021
Muu päätös:
§ 4 Edustajien nimeäminen ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukuntaan, 28.09.2021

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 16 Rakennusautomaatiojärjestelmä Siemens Desigo päivitys, 20.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Tilakeskuksen toisen kiinteistönhoitajan valinta 2021, 21.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §