Ympäristötekninen lautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

 

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Pasi Kilpeläinen, sihteeri Marja Kovalainen, jäsenet: Anssi Manninen, Veijo Moilanen, Kari Kemppainen, Katariina Mikkonen, Saara Karjalainen ja Sanna Pakkala-Juntunen, varajäsen Olga Alanne, muut osallistujat: tekninen johtaja Jussi Heikkinen, kaupungingeodeetti Jari Säkkinen ja nuorisovaltuuston edustaja Jonna Kyllönen.

Teams-etäyhteydellä: Varapuheenjohtaja Kaija Patronen, jäsenet: Jukka Poutiainen, Mikko Alakärppä, muut osallistujat: toimitilapäällikkö Markku Haverinen, kaupungininsinööri Matti Nousiainen, sekä kaupunginhallituksen edustaja Päivi Fonselius.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §