Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-22

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Linnankatu 12 asemakaavan muutos:

- Vireilletulokuulutus, oheisliite

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, oheisliite

Kiinteistön kunnostaminen, Hoikankatu 35:

- Kunnostamispäätös, Hoikankatu 35, oheisliite

Seuraava ympäristöteknisen lautakunnan kokous ke 16.5.2018.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §