Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 7 Tapahtuma-​avustus Laturetki Rehjan saareen / Kuluntalahden Kunto ry,​ 02.03.2018
§ 8 Tapahtuma-​avustus Ärjän Kierrän -​laturetki / Koutaniemi-​Vuopreslahti kyläyhdistys ry,​ 07.03.2018
§ 9 Tapahtuma-​avustus Voimistelun Stara -​Pohjois-​Suomen aluetapahtuma/ Kajaani Gymnastics ry,​ 13.03.2018
§ 10 Tapahtuma-​avustus Uuden Vuoden juhla / Persialainen yhteisö,​ 23.03.2018
Hankintapäätös:
§ 3 Kioskipaikkojen vuokraaminen kausille 2018,​ 2019 ja 2020 + 1 optio,​ 23.02.2018
§ 4 Päältä ajettava ruohonleikkuri,​ 27.02.2018
§ 5 Vuolijoen katuvalosaneeraus 2018,​ urakoitsijan valinta,​ 16.03.2018
§ 6 Polttomoottorikäyttöiset pienkoneet ja varaosat,​ 23.03.2018
§ 7 Jalkapallokentän näyttötaulun hankinta,​ 26.03.2018

Kiinteistöinsinööri
Tonttijakopäätös:
§ 2 Erillisen tonttijaon hyväksyminen kiinteistöille 205-​401-​1-​69,​ 205-​401-​19-​1 ja 205-​401-​17-​1,​ 27.02.2018
Varauspäätös:
§ 5 Tontin nro 205-​18-​35-​13 (Riitetie 9) varauksen jatkaminen kuukaudella,​ 26.02.2018
Vuokrauspäätös:
§ 3 Parkuan Erämiehet ry. Metsästysvuokrasopimus,​ 22.02.2018
§ 4 Omakotitalotontin nro 205-​18-​35-​11 (Riitetie 5,​ Kylmä) vuokraaminen,​ 26.02.2018
§ 5 Terassialueen (n. 200 m²) vuokraaminen Kalkkisillan sataman laiturialueelta,​ tontilta 205-​10-​55-​1,​ 01.03.2018

Suunnittelupäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Maanmittausinsinöörin valinta,​ 16.03.2018

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Teknisen alan pientarvikkeet,​ renkaat,​ ajoneuvosuodattimet,​ pienkonetarvikkeet ajalle 1.1.2018-​31.12.2020 hankintapäätös 8.1.2018 / §1 hankintaoikaisu,​ 07.02.2018
§ 6 Lehtikankaan koulun purku-​urakoitsijan valinta,​ 01.03.2018
§ 7 Maanrakennusurakka 2 2018 Kuurnantie,​ Urakoitsijan valinta,​ 14.03.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Pölynsidonta-​aineet 2018-​2020,​ 27.02.2018
§ 5 Puisto,​ leikkikenttä-​ ja virkistysaluevälineiden hankintapäätöksen sisältämä optiovuoden 1.3.2018-​28.2.2019 käyttöönottaminen,​ 07.03.2018
§ 6 Ajoratamerkinnät 2018,​ 27.03.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 6 Tilakeskus tulosalueen päällikön sijaisuus 5.-​11.3.2018,​ 06.03.2018
§ 7 Rekrytointilupa liikunta -​tulosyksikköön,​ 26.03.2018
Kiinteistökauppapäätös :
§ 1 Määräalan ostaminen tilasta 205-​407-​35-​2 Välitalo 2,​ 14.03.2018
§ 2 Määräalan ostaminen tilasta 205-​407-​20-​12 Kuusikko II,​ 14.03.2018
§ 3 Määräalan ostaminen tilasta 205-​407-​20-​13 Kangaspuro,​ 14.03.2018

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Tietomallinnusohjelmiston hankinta,​ 09.02.2018
§ 2 Kajaanin uuden harjoitusjäähallin sekä vanhaan jäähalliin kohdistuvien osakorjausten arkkitehtisuunnittelu,​ 26.02.2018
§ 4 Kajaanin uuden harjoitusjäähallin sekä vanhaan jäähalliin kohdistuvien osakorjausten rakennesuunnittelu,​ 26.02.2018
§ 5 Kajaanin uuden harjoitusjäähallin sekä vanhaan jäähalliin kohdistuvien osakorjausten sähkösuunnittelu,​ 26.02.2018
§ 7 Kajaanin taidemuseon ulkomaalaus,​ 13.03.2018
§ 8 Päiväkoti Karusellin ulkomaalaus 2018,​ 13.03.2018
§ 9 Ilmanvaihtokanavien puhdistukset 2018,​ 13.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §