Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen myynti ja maa-alueen vuokraaminen

KAJDno-2018-379

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi
  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Perustelut

Soidinsuon leikkikentän huoltorakennus on ollut viimeksi Ratamon päiväkodin alaisena sivutoimipisteenä ja varhaiskasvatuksen käytössä. Tilojen käyttö ja tarve loppui syksyllä 2017 kun Ratamon päiväkodin toiminta siirtyi uuteen Lehtikankaan monitoimitaloon. Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen kirjanpitoarvo on 35.282 euroa 31.12.2017. Rakennuksen ylläpitokulut olivat vuonna 2017 8.390 euroa ja tilakustannukset pääomavuokran kanssa yhteensä 11.590 euroa. Rakennuksen kerrosala on n. 70 m². Rakennus on valmistunut vuonna 1986.

Tekninen johtaja on Lehtikankaan asukasyhdistys ry:n kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta lähettänyt 25.1.2018 asukasyhdistykselle osoitetun kirjeen, jossa tarjotaan ostettavaksi tyhjänä olevia Variskankaan entisiä nuorisotiloja tai Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta yhdistyksen toimitiloiksi. Rakennusten myynnissä noudatettaisiin samoja periaatteita kuin kaupungin aiemmin yleishyödyllisille kylä- tai asukasyhdistyksille myydyissä kohteissa. Asukasyhdistykselle osoitettua ostomahdollisuutta on muutettu kirjeellä 26.2.2018, jossa tarjotaan ostettavaksi vain Soidinsuon leikkikentän huoltorakennusta, koska kaupungille on tullut äkillinen tarve korjata entiset nuorisotilat tilapäiseksi päiväkodiksi. Lehtikankaan asukasyhdistys ry on jättänyt 1.3.2018 huoltorakennuksesta 50,00 euron ostotarjouksen.

Rakennus on ollut mukana kaupungin rakennusten rakennemuutosohjelmassa 2018–2021. Toimenpiteenä rakennukselle oli aluksi ”puretaan 2018”, mutta toimenpiteeksi muutettiin kaupunginhallituksen 13.3.2018 § 69 hyväksymään päätökseen ”myydään 2018”.

Jos kaupunki myy rakennuksen tarjotulla 50,00 euron hinnalla, joudutaan alaskirjaamaan myyntitappiota n. 35.200 euroa. Toisaalta rakennus purettaessa rakennuksen kirjanpidon jäännösarvo ja käytännössä vastaava summa kirjattaisiin alas ylimääräisenä  poistona ja tämän päälle tulisi vielä käyttötalouteen rakennuksen purkukustannukset.

Huoltorakennuksen myynnin yhteydessä on vuokrattava rakennukselle n. 898 m² suuruinen maa-alue Lehtikankaan puistot -nimisestä yleisestä alueesta, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1. Vuokrasopimukseen on otettava seuraavat ehdot:

- Vuokra-aika on 30 vuotta ja päättyy 31.12.2047.

- Vuokra Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n hallinnassa on 10 euroa vuodessa, vuokra (300 euroa) peritään kokonaisuudessaan etukäteen.

- Vuokra-alue ja rakennus on pidettävä hyvässä ja siistissä kunnossa.

- Vuokraoikeutta ei voi siirtää kolmannelle, eikä alueesta alivuokrata osaakaan kolmannelle.

- Vuokralaisella ei ole oikeutta ostaa vuokra-aluetta, koska asemakaavan mukaisten yleisten alueiden toteuttamisvastuu on kaupungilla.

- Vuokra-ajan päättyessä, mikäli sopimusta ei jatketa, kaupungilla on oikeus lunastaa rakennukset yhdistyksen maksamalla kauppahinnalla, mutta ei kuitenkaan velvollisuutta.

- Muut ehdot oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen p. 044 7100 302, kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen p. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy Soidinsuon leikkikentän huoltorakennuksen liittymineen Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle 50,00 euron kauppahinnasta oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin. Samalla ympäristötekninen lautakunta esittää, että Kajaanin kaupunki vuokraa n. 898 m² suuruisen alueen Lehtikankaan puistot -nimisestä yleisestä alueesta, jonka kiinteistötunnus on 205-5-9903-1, Lehtikankaan asukasyhdistys ry:lle esittelytekstissä mainituin ja oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §