Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kaupungin liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 18-vuotiaille

KAJDno-2017-1545

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin käytännöt koulujen liikuntasalien, liikuntalaitosten ja ulkoliikuntapaikkojen vuoromaksuista ovat perustuneet valtuuston vuonna 2007 tekemään päätökseen tilojen maksuttomuudesta alle 18-vuotiaiden ohjattujen vuorojen aikana.

Sanamuotoa on käytännössä sovellettu siten, että maksuttomuus koskee vain urheiluseurojen ohjattuja vuoroja. Nyt kuitenkin myös muut toimijat järjestävät ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille. Vuoromaksujen perinnässä on ollut kirjavuutta, sillä koulujen salivuoroista alle 18-vuotiaiden ohjattujen vuorojen osalta ei ole peritty maksuja, kun taas liikuntalaitoksissa maksuttomuus on kohdistunut vain urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden ohjattuun toimintaan.

On syytä tarkentaa ohjeistusta siihen, mitä toiminnanjärjestäjiä maksuttomuus koskee. Saako toiminnanjärjestäjä taloudellisesta etua tilojen maksuttomuudesta perimällä esim. kurssimaksuja / osallistumismaksuja osallistujilta.

Lähtökohtana on, että toiminnanjärjestäjä on Kajaanissa toimiva järjestäjätaho.

Liikuntasalien osalta maksuttomuus koskee rekisteröityjen yhdistysten ohjattuja harjoitusvuoroja. Toiminnan tulee olla osallistujille maksutonta. Osallistujilta ei peritä harjoitusvuoroille esim. kurssimaksuja tai erillisiä osallistumismaksuja. Toiminnan järjestäjän ja vuoron hakijan on oltava sama taho. Vuoroa ei voi hakea toisen puolesta.

Maksuttomuus ei koske toiminnanjärjestäjää, joka harjoittaa liiketoimintaa.

Kajaanihallin ja Otanmäen urheilutalon osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot, jäähallin osalta jääurheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Kaukaveden osalta maksuttomuuden piirissä ovat uimaseuran ja urheilusukeltajien järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Ulkokenttien osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikuntasalien osalta maksuttomuus koskee rekisteröityjen yhdistysten ohjattuja harjoitusvuoroja. Toiminnan tulee olla osallistujille harjoitusvuoroilta maksutonta. Osallistujilta ei peritä harjoitusvuoroilta esim. kurssimaksuja tai erillisiä osallistumismaksuja. Toiminnan järjestäjän ja vuoron hakijan on oltava sama taho. Vuoroa ei voi hakea toisen puolesta. Toiminnanjärjestäjä on Kajaanissa toimiva järjestäjätaho.

Maksuttomuus ei koske toiminnanjärjestäjää, joka harjoittaa liiketoimintaa tässä tarkoituksessa.

Kajaanihallin ja Otanmäen urheilutalon osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot, jäähallin osalta jääurheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Kaukaveden osalta maksuttomuuden piirissä ovat uimaseuran ja urheilusukeltajien järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Ulkokenttien osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot.

Kaikkien toimintaan osallistuvien jäsenten tulee täyttää ikäkriteeri lukuun ottamatta valmennus- ja huoltohenkilöstöä. Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto lähettää asian jatkokäsittelyyn sivistyslautakunnalle, ympäristötekniselle lautakunnalle ja kaupungin valtuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Saari, Sivistysjohtaja, mikko.saari@kajaani.fi

Sivistystoimialan osalta kaupunginvaltuuston aiemmin päättämä liikuntapaikkojen maksuttomuuslinjaus vuonna 2007 koskee koulujen liikuntasalien käyttöä. Sivistyslautakunta hyväksyy liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esityksen ja esittää uudelleen linjausta edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Liikuntalaitosten ja ulkokenttien osalta maksuttomuus koskee kajaanilaisten rekisteröityjen urheiluiseurojen ohjattuja alle 18-vuotiaiden harjoitusvuoroja. Toiminnan tulee olla osallistujille harjoitusvuoroilta maksutonta. Osallistujilta ei peritä harjoitusvuoroilta esim. kurssimaksuja tai erillisiä osallistumismaksuja. Vuoroa ei voi hakea toisen puolesta.

Kajaanihallin ja Otanmäen urheilutalon osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot, jäähallin osalta jääurheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Kaukaveden osalta maksuttomuuden piirissä ovat uimaseuran ja urheilusukeltajien järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Ulkokenttien osalta maksuttomuuden piirissä ovat rekisteröityjen urheiluseurojen järjestämät ohjatut harjoitusvuorot. Kaikkien toimintaan osallistuvien jäsenten tulee täyttää ikäkriteeri lukuun ottamatta valmennus- ja huoltohenkilöstöä.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen toimialan osalta kaupunginvaltuuston aiemmin päättämä liikuntapaikkojen maksuttomuuslinjaus vuonna 2007 koskee liikuntalaitosten ja kenttien käyttöä. Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esityksen ja esittää uutta linjausta edelleen hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §