Ympäristötekninen lautakunta, kokous 3.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat:

Lupajaoston 26.4.2017 kokouksen pöytäkirja luettavissa netissä 5.5.2017.

Seuraava kokous:

31.5.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §