Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat:

Lupajaoston 31.5.2017 kokouksen pöytäkirja luettavissa netissä 9.6.2017.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Siltalan yksityistiesopimuksesta  (93/3/16)                                                                                                                                                                                                                           Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi 26.3.2014 § 50 sopimusluonnoksen Siltalan yksityistien kunnostamisesta ja ylläpidosta. Päätöksen mukaan kaupunki sitoutuu sopimuksessa kunnostamaan Siltalan yksityistien siltoineen ja huolehtimaan tien kunnossapidosta niin kauan kuin Jormuan koulu on toiminnassa. Tie osoitetaan kunnostuksen jälkeen yleisen kevyen liikenteen käyttöön sekä piha-ajoon tiekunnan osakkaiden kiinteistöille. Taimi Mikkonen ja Jouko Tokkonen tekivät lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka ympäristötekninen lautakunta 7.5.2014 § 69 hylkäsi. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Mikkosen ja Tokkosen valituksen siltä osin kuin KHO:ssa on kysymys. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta niiltä osin kuin valittajat ovat vaatineet. Muuten korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylännyt valituksen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta (787/17). Päätös jaetaan sähköpostilla.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi  tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §