Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1624

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous 28.4.2021 klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams.

Uusi valtuustokausi alkaa 1.8.2021. Tarvittaessa nykyisellä lautakunnalla on mahdollisuus pitää kokouksia myös kesä- ja heinäkuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §