Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kuntalaisaloite: Rinnekadulle suojatien korotus

KAJDno-2019-998

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungille on tullut kuntalaisaloite korotettujen suojateiden rakentamisesta Rinnekatu 14-20 kohdalle.

Rinnekatu on Lehtikankaan alueen vilkasliikenteinen pääväylä. Rinnekatu 12-20 kohdalla kulkee päivittäin paljon tavaraliikennettä lähellä sijaitsevaan päivittäistavarakauppaan sekä linja-autoliikennettä. Korotetut suojatiet ns. hidasteet ovat haasteellisia linja-autoreiteillä. Rinnekatu 12-20 kohdalla kevyen liikenteen väylä on yhdellä puolen tietä. Rinnekadun ylittävät suojatiet ovat toinen bussipysäkille ja toinen kiinteistöjen väliin. Näkemäalueet suojateille ovat hyvät. Liikenne suojatiellä on todella vähäistä. Kaupunki ei näe korotuksien rakentamista liikenteellisesti perusteltuna. Rinnekadulla on ennestään kaksi korotettua suojatietä, toinen uuden koulun tietämillä ja toinen näkemältään haastavan Sivukadun risteyksessä. Kaupunki seuraa tilannetta ja yleistä liikennekäyttäytymistä. Yleisten liikennesääntöjen valvomisesta vastaa poliisi. 

 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Jäsen Päivi Huusko ilmoitti asiassa esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksen teon ajaksi klo 17.45-18.15.

Jäsen Markus Leinonen esitti jäsen Panu Huotarin kannattamana, että suojatiekorotuksen sijaan kyseiselle paikalle laitettaisiin ajonopeuksia mittaava ja ilmoittava nopeusnäyttötaulu kumpaankin suuntaan. Ympäristötekninen lautakunta yksimielisesti päättää, että nopeusnäyttötaulu laitetaan Rinnekadulle.

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Päivi Huusko

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §