Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kuntalaisaloite: Onnelanpolun liikenne kevyen liikenteen väylällä

KAJDno-2018-673

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungille on tullut kuntalaisaloite häiritsevän mopoilun kitkemiseksi Onnelanpolun kevyen liikenteen väylältä.

Onnelanpolku on määritelty Kajaanin asemakaavassa lyhyen matkaa pp/t merkinnällä, joka sallii moottoriajoneuvoilla tonteille ajon. Heti tonttiliittymien jälkeen kaavamerkintä muuttuu kevyen liikenteen väyläksi. Tämä ilmoitetaan maastossa liikennemerkein. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kieltää mopoilun ja muun moottoriajoneuvoliikenteen. Rakenteellisesti kaupunki ei muokkaa väylää yleisen liikenneturvallisuuden takia. Betoniporsaat yms. voivat aiheuttaa vaaratilanteita kevyelle liikenteelle. Mopoilun estämiseksi ei ole olemassa tehokkaita keinoja ilman, että se estäisi myös polkupyöräliikenteen ja jalankulun. Jalankulun ja polkupyöräilyn esteettömyys tulee aina huomioida liikenneratkaisuja tehtäessä.

Poliisin tehtävä on valvoa, että yleisiä liikennesääntöjä noudatetaan.

 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §