Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kuntalaisaloite: Korotuksen rakentaminen entiselle ns. Lunkanalueelle - katukortteliin

KAJDno-2019-437

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungille on tullut kuntalaisaloite korotetun suojatien rakentamisesta Vienanpolun päähän.

Asemakadun alueella on nykyisin käytössä alennettu 30 km/h nopeusrajoitus. Joukonkadun suojatie kulkee Vienanpolun päässä, jossa kävelyn ja pyöräilyn määrä on vähäistä. Ajoneuvoliikennettä alueella on jonkin verran, mutta kohdistuu pääosin Vienanpolun toiselle puolelle Asemakadulle. Asemakatu on linja-autoliikenteen pääreitti.  

Kajaanin kaupunki ei näe perusteita rakentaa alueelle korotettua suojatietä liikennekartoituksien pohjalta. Turvallinen tien ylitys toteutuu alennetun nopeusrajoituksen ja hyvän näkemän myötä. Kaupunki seuraa tilannetta ja alueen liikennekäyttäytymistä.

 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §