Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kuntalaisaloite: Kajaanin Kauppapuiston, Kehräämöntie 22 parkkipaikan kohdalle äänivallin rakentaminen

KAJDno-2018-561

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungille on tullut kuntalaisaloite äänivallin rakentamisesta Kauppapuiston edustalle Kehräämöntien varteen.

Häiritsevä melu/äänisaaste kantautuu asuinalueelle Kauppapuiston tonteilta ja siellä tapahtuvasta toiminnasta. Kaupunki katsoo melulähteen tulevan katualueen ulkopuolelta, jolloin melun lähde ei sijaitse kaupungin vastuualueella. Äänivallin tai vastaavan rakenteen rakentaminen on kustannuksiltaan suuri hanke, eikä kaupunki näe perusteita aloitteen mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §