Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Kaija Patronen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Ritva Mikkonen ja Pasi Kilpeläinen, muut: Jussi Heikkinen

Etänä (Teams): jäsenet: Irja Seppänen, Kari Kemppainen, Päivi Huusko, Teemu Ikonen, Markus Leinonen, Aila Tartia-Jalonen ja Panu Huotari, muut: Erja Niittyviita, Riitta Korhonen, Jari Kauppinen ja Vesa Kaikkonen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §