Ympäristötekninen lautakunta, kokous 31.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Edustajien nimeäminen vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään

KAJDno-2021-217

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Vesihuollon kehittäminen kuuluu vesihuoltolain mukaan kunnan tehtäviin. Osana tätä työtä ympäristötekninen toimiala ryhtyy laatimaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla kaupungin vesihuoltoa tullaan tulevaisuudessa kehittämään. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osuus, jossa tarkastellaan vesihuoltolaitosten toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Tarkoituksena on tarkastella mm. vesihuoltolaitosten välistä yhteistyötä, mahdollista yhteistyötä Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa tai edellytyksiä vesihuoltolaitosten mahdolliselle yhdistämiselle Kajaanin Vesi -liikelaitokseen.

Kehittämissuunnitelman laatimista varten perustetaan työryhmä ja ohjausryhmä. Työryhmä koostuu lähinnä asiaa valmistelevista virkahenkilöistä, vesihuoltolaitosten edustajista sekä suunnittelutyötä tekevän konsultin henkilöstöstä. Ohjausryhmään kutsutaan kaupunginhallituksen, ympäristöteknisen lautakunnan ja vesihuoltolaitosten edustajat. Kajaanin Vesi -liikelaitos ja Kainuun ELY -keskus ovat edustettuina molemmissa ryhmissä.

Lisätietoja Jari Kauppinen, puh. 044 7100034, sposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää kaksi edustajaansa sekä heille varahenkilöt Kajaanin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjausryhmään.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta nimeää yksimielisesti Pasi Kilpeläisen ja Panu Huotarin ohjausryhmän varsinaisiksi jäseniksi sekä Kari Kemppaisen Pasi Kilpeläisen varajäseneksi ja Päivi Huuskon Panu Huotarin varajäseneksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §