Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v.2017

KAJDno-2017-211

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät asiat:

Lupajaoston 22.3.2017 kokouksen pöytäkirja luettavissa netissä.

Seuraavat kokoukset:

huhtikuussa ei kokousta

ke 3.5.2017

ke 31.5.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §