Ympäristötekninen lautakunta, kokous 29.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristötekninen lautakunta myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

ILTAKOULUSSA:

Tilannekatsaus Liikunta 2020 -hankkeeseen, Aleksi Nyström kertoo väliaikatietoja hankkeesta

Pyöräillen puukaupungissa -projektin tilanneraportti

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §