Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1624

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous 26.5. klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Viimeistään toukokuun kokouksessa päätetään onko ympäristöteknisen lautakunnan tarvetta kokoontua kesäkuussa. Alustava päivä keskiviikko 16.6. klo 16.15.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §