Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 4 Leimikon myynti 2021, 30.03.2021
Kiinteistökauppapäätös :
§ 5 Omakotitalotontin nro 205-6- 16-23 (Asemieskatu 22, Puistola) myyminen, 30.03.2021
§ 6 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 205-407-3-236, 09.04.2021
Lupapäätös:
§ 1 Maanomistajan lupa hiihtoladun pitämiseen Kylmän alueella kaupungin mailla, 29.03.2021
§ 2 Maanomistajan lupa putkipadon/laskeutusaltaan tekemiseen ja maan läjittämiseen tilalle 205-401-1-83 Lahjoitusmaa, Laajansuo, Karankajärvi., 20.04.2021
Varauspäätös:
§ 5 Omakotitalotontin nro 205-24- 13-3 (Pellavatie 18, Kangasmaasto) varaaminen, 12.04.2021
§ 6 Omakotitalotontin nro 205-16- 17-9 (Yrjöntie 24, Kättö) varaaminen, 12.04.2021
§ 7 Omakotitalotontin nro 205-24- 20-6 (Samettitie 29, Kangasmaasto) varaaminen Pia ja Petteri Kyllöselle, 19.04.2021
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 3 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-6 (Sivukatu 25, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Arvo Toloselle, 14.04.2021
§ 4 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-4 (Sivukatu 21, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Arto Klemetille, 14.04.2021
§ 5 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-3 (Sivukatu 19, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Leila ja Jorma Seppäselle, 14.04.2021
§ 6 Omakotitalotontin nro 205-5- 13-11 (Sivukatu 31, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Erkki ja Terttu Moilaselle, 14.04.2021
§ 7 Omakotitalotontin nro 205-5- 11-16 (Karankakatu 2, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Tuomo ja Kaija Mikkoselle, 14.04.2021
§ 8 Omakotitalotontin nro 205-4- 23-17 (Lamminkatu 35, Purola) vuokra-ajan jatkaminen Rita Kärnälle, 14.04.2021
§ 9 Omakotitalotontin nro 205-4- 21-17 (Kansakoulunkatu 42, Purola) vuokra-ajan jatkaminen Vesa Virtaselle, 14.04.2021
§ 10 Omakotitalotontin nro 205-4- 20-5 (Kansakoulunkatu 48, Purola) vuokra-ajan jatkaminen Maire ja Voitto Korhoselle, 14.04.2021
Vuokrauspäätös:
§ 11 Omakotitalotontin nro 205-5- 222-1 (Hunajakuja 18, Lehtikangas) vuokraaminen, 25.03.2021
§ 12 Liiketontin nro 205-18-12-9 (Huurretie 7, Kylmä) vuokraaminen Sakela Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 13.04.2021
§ 13 Omakotitalotontin nro 205-16- 17-9 (Yrjöntie 24, Kättö) vuokraaminen, 20.04.2021

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 2 Tapahtuma-avustus NTV luokkakilpailu 10.4.2021 ja Kajaanin NTV B-E -luokkakilpailu 17.4.2021 online-tapahtumat / Kajaani Gymnactis ry, 12.04.2021
§ 3 Ruuhenveto 2021 soutu-uistelu-Cup, 12.04.2021
§ 4 Tapahtuma-avustus Swimrun 2021 / Kainuun Liikunta ry, 19.04.2021
Hankintapäätös:
§ 7 Latukoneen hankinta, 06.04.2021
§ 8 Ajoratamerkinnät 2021-2022, 07.04.2021

Suunnittelupäällikkö
§ 3 Kausivalaistuksen suunnittelun hankinta, 09.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Määräaikaisen työsuhteen solmiminen kartoittajatutkinnon suorittamiseksi oppisopimuksella, 26.03.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Vuokratyövoiman hankinta ympäristötekniselle optio II, 12.04.2021
§ 10 LVI - tuntiveloitustyöiden hankinta 2021 - 2023 +(2), 16.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Tilakeskus -tulosalueen tulosyksiköiden päälliköt 1.4.2021 alkaen, 25.03.2021

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Vuorikatu 2 vesikatto- ja julkisivu-urakka, hankinnan keskeyttäminen, 12.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §