Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: puheenjohtaja Kaija Patronen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Irja Seppänen, Ritva Mikkonen, Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen, muut: Jussi Heikkinen, Erja Niittyviita, Jari Säkkinen ja Vesa Kaikkonen

Teams: jäsenet: Aila Tartia-Jalonen, Markus Leinonen, Päivi Huusko, Tanja Ålander, Antti Hautajoki, muut: Markku Haverinen, Matti Nousiainen, Jari Kauppinen


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §