Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ympäristöteknisen toimialan tositteiden hyväksyjät vuonna 2018

KAJDno-2018-231

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi
  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty ja hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2017 § 65. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 7 §, kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan mukaan toimielimen on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet sekä heille varahenkilöt. Asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hyväksyjät sijaistavat toisiaan tarpeen mukaan ja toimivat toistensa varahenkilöinä.

Kaupungin hallinto- ja talousjohtajalla on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin,kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneinä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Sisäisiä suorituksia ja tilioikaisuja koskevien tositteiden käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin samoja ohjeita. Laskutuksista ja palkanlaskennasta koneellisesti syntyvät tositteet on laatijan ja hyväksyjän allekirjoitettava.

Ympäristöteknisen toimialan tositteiden hyväksyjät nimetään tulosalueittain liitteiden mukaisesti.

Lisätietoja antaa suunnitteluinsinööri Jari Kauppinen, p. 044 7100 034, kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 ja toimitilapäällikkö Markku Haverinen, p. 044 7100 302 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että ympäristöteknisen toimialan tositteiden hyväksyjät vuonna 2018 ovat liitteiden mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.