Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-22

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Tiedoksi merkittävät:

Kajaanin kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki kantelun Eduskunnan oikeusasiamiehelle (21.6.2016), joka koski Kajaanin kaupungin teknisen johtajan menettelyä vastuustoaloitteen esittelyssä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin vastaus 1.8.2016, oheisliite.

Seuraavat kokoukset:

4.4., 16.5., 13.6.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.