Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 1 Tapahtuma-​avustus Kaukaveden kevätuinnit / Kajaanin Uimaseura ry,​ 08.01.2018
§ 2 Tapahtuma-​avustus / Kainuun Korkeakouluyhdistys ry,​ 22.01.2018
§ 3 Tapahtuma-​avustus Ystävänpäivän iltamat / MLL Kainuun piiri ry,​ 05.02.2018
§ 4 Kansalliset sulkapallokisat / Kajanaanin Sulkapalloilijat ry,​ 05.02.2018
§ 5 Tapahtuma-​avustus BoxingRock Night / Kajaanin Kuohu ry,​ 06.02.2018
§ 6 Tapahtuma-​avusus Lohipilkin SM-​kisat / Kainuun Vapaa-​ajankalastajat ry,​ 09.02.2018

Kiinteistöinsinööri
Kiinteistökauppapäätös:
§ 1 Omakotitalotontin nro 205-​5-​50-​17 (Naavatie 3,​ Lehtikangas) myyminen Martta ja Raimo Lauriolle,​ 19.01.2018
§ 2 Tontin nro 205-​22-​3-​4 (Laturintie 1b) myyminen,​ 01.02.2018
§ 3 Teollisuustontin nro 205-​12-​2-​9 (Syväojankatu 17) myyminen Ekotukku Ky:lle,​ 19.02.2018
Varauspäätös:
§ 2 Tontin 205-​18-​34-​1 (Riitetie 13) varaaminen Sakela Rakennus Oy:lle liikerakennuksen suunnittelua varten,​ 03.01.2018
§ 3 Tontin nro 205-​18-​35-​12 (Riitetie 7) varauksen siirtäminen ,​ 01.02.2018
§ 4 Tontin nro 205-​12-​4-​2 (Syväojankatu 10) varaus,​ 07.02.2018
§ 14 Omakotitalotontin nro 205-​4-​68-​2 (Silmäkekuja 2,​ Purola) varaaminen Siklatalot Oy:lle,​ 19.09.2017
Vuokra-​ajan jatkaminen:
§ 69 Liiketontin nro 205-​5-​149-​1 (Soidinkatu 2a) vuokra-​ajan jatkaminen Oskari ja Rasmus Haatajalle,​ 12.09.2017
Vuokrauspäätös:
§ 1 Omakotitalotontin nro 205-​18-​35-​12 (Riitetie 7,​ Kylmä) vuokraaminen Juuso Karjalaiselle,​ 07.02.2018
§ 2 Omakotitalotontin nro 205-​24-​1-​7 (Sotalapsentie 18,​ Kangasmaasto) vuokraaminen Mika ja Elisa Töllille,​ 07.02.2018

Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Keskuskatu/Ainonkatu ja Niskantien liikennevalojen ajoituksen tarkistaminen,​ 29.01.2018
§ 2 Kajaanin kaavahankkeiden luontoselvitykset 2018,​ 05.02.2018
Muu päätös:
§ 5 Matkakeskuksen katusuunnitelman hyväksyminen,​ 09.02.2018

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Liittymien ostaminen Kajaanin Linja-​autoasemakiinteistö Oy:ltä,​ 12.01.2018
§ 3 Vuokratyövoiman hankinnan option käyttöönottaminen ajalle 1.10.2017-​30.9.2018 (tilapalvelut ja kunn.tekn.),​ 18.01.2018
§ 4 Kajaanin uuden harjoitusjäähallin ja vanhan jäähallin osakorjausten suunnittelu,​ 29.01.2018
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 Sähkötuntityöt vuosille 2018-​2019,​ 16.01.2018
§ 2 LVI-​tuntityöt ajalle 1.2.2018-​31.12.2019,​ 31.01.2018
§ 3 Jätevedenpuhdistamoiden ja kaatopaikkojen kuormitus-​,​ velvoite-​,​ vesistö-​ ja kalataloustarkkailut v. 2018-​2021,​ 02.02.2018
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Rekrylupa kiinteistötyönjohtaja toistaiseksi,​ 15.01.2018
§ 3 Rekrylupa tilakeskuksen kiinteistönhoitaja toistaiseksi,​ 18.01.2018
§ 4 Tilakeskus -​tulosalueen päällikön sijaisuus 2018,​ 29.01.2018
Muu päätös:
§ 1 Ympäristöteknisen toimialan edustajan nimeäminen Tarmo-​salityöryhmään,​ 17.01.2018

Toimitilapäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Tilakeskuksen kiinteistötyönjohtajan valinta,​ 20.02.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.