Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vahingonkorvaus Kivitie 9

KAJDno-2017-1664

Valmistelija

  • Teemu Hurskainen, Rakennuttajainsinööri, teemu.hurskainen@kajaani.fi
  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Asianajotoimisto Kai Rissanen Ky on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan tekemään viranhaltijapäätökseen KajDno-1664, koskien Kivitien 9:ssä olevan kiinteistön vesivahinkoa.

Oikaisuvaatimuksessa (liite) todetaan, ettei vahingonkorvauspäätöksessä ole huomioitu vuonna 2015 saneeratun tien rakenteista valuvan veden aiheuttamia vaurioita talon kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteille.

Kivitien saneerauksen yhteydessä uusittiin runkovesijohto ja jätevesiviemäri, sekä rakennettiin hulevesiviemäri ja salaoja. Lisäksi kadun rakennekerrokset uusittiin. Aikaisemmin kadun pintavesien kuivatus oli hoidettu avo-ojilla ja vajovesien osalta katurakenteessa ei ole ollut kuivatusta. Saneerauksen yhteydessä jätevesiviemärin vesijuoksua laskettiin noin 50 cm ja putket sijaitsevat noin 2,5 metrin syvyydessä. Jätevesiviemärin korko Kivitie 9:n kohdalla on +154,60 ja talon kellarin lattiakorko on noin +154,74. Kaikkien asennettujen putkien alle on tehty 150 mm paksuinen asennusalusta kallio- tai soramurskeesta, jonka raekoko on 0–16 mm. Viemärin pituuskaltevuus Kivitie 9:n kohdalla on noin 1 %, eli mahdollisesti asennusalustassa kulkeva vajovesi liikkuisi kadun suuntaisesti Messeniuksentielle päin. Rakennuksen seinälinja on 5 metrin päässä katualueen reunasta. Kaupungin teettämä saneeraus on tehty ainoastaan katualueella. Kiinteistö on samaan aikaan suorittanut oman taloon tulevan vesijohdon saneerauksen sujuttamalla. Kiinteistönomistaja on tilannut työt maanrakennusurakoitsijalta ja LVI-urakoitsijalta. Työn suorittamisen vuoksi kiinteistö on kaivattanut tonttiaan noin 2–3 metrin matkalta kiinteistörajalta taloon päin.

Saneerauksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla on parannettu katualueen pintavesien hallintaa sekä katurakenteen kuivatusta.

Vahingonkorvausvaatimuksen liitteenä olevassa valokuvissa (liite, Seinän eristys) kellarin perusmuuri näyttää kuivalle. Lisäksi kaivannossa ei näy runsasta veden tulvimista ja kaivannon reunoilla oleva hiekka on kuivaa.

Kiinteistön omistajan ensimmäisellä kerralla oltuaan yhteydessä kertoi (Teemu Hurskaiselle puhelimessa) veden tulevan vanhan rautaputken (50 mm) ja uuden sujutetun muoviputken (25 mm) välistä. Kiinteistönomistaja oli tässä yhteydessä yrittänyt tiivistää putkien väliä silikoonilla. Tiivistys ei ollut tuottanut toivottua tulosta, vaan vesi tihkui edelleen sisään. Kiinteistön omistajan kertomuksesta voi päätellä, että kiinteistön teettämässä sujutustyössä on tullut työvirhe ja ulkopuolinen putken tiivistys on jäänyt tekemättä. Sujutuskohta, eli kohta josta rautaputki on katkaistu ja muoviputki työnnetty sisään, on jäänyt tiivistämättä asianmukaisella tavalla. Tiivistys olisi pitänyt tehdä käyttäen tiivistysmassaa ja kutistesukkaa.

Kiinteistön tapahtunut vesivahinko ei johdu Kivitien katusaneerauksesta. Saneerauksen yhteydessä on parannettu katualueen kuivatusta ja vajovesien hallintaa.

Lisätietoja antaa rakennuttajainsinööri Teemu Hurskainen, p. 044 7100 625 ja kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Jäsen Markus Leinonen esitti, että asia palautetaan käsittelyyn. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyi.

Teemu Hurskainen oli kokouksessa asiantuntijana tässä asiassa.