Ympäristötekninen lautakunta, kokous 28.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Korotetun kiinteistöveron tontit

KAJDno-2018-225

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 10.11.2014 hyväksynyt Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014–2018. Maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaan: "Korotettu kiinteistövero peritään valmiin kunnallistekniikan äärellä olevilta rakentamattomilta tonteilta."

Päätösesityksen liitteenä on karttasarja, josta käy ilmi niiden tonttien sijainti, joilta on peritty kortettua kiinteistöveroa vuosilta 2013, 2014, 2015 ja 2016, ja joilta tullaan perimään korotettua kiinteistöveroa vuoden 2017 lopun tilanteen perusteella.

Muutokset vuoteen 2016 ovat: Neljä tonttia on vapautunut korotetusta kiinteistöverosta, koska niille on rakennettu. Pohjois-Kätön uuden asemakaava-alueen kunnallistekniikkaa on rakennettu. Siksi tältä alueelta on tullut korotetun kiinteistöveron piiriin 27 uutta tonttia. Vuolijoen kaupunginosan päivitetty asemakaava on ollut nyt voimassa yli kahden vuoden ajan. Korotettua kiinteistöveroa peritään nyt toista kertaa kahdeksalta Vuolijoen kaupunginosan asemakaava-alueen tontilta. Kaikkiaan Kajaanissa on 65 tonttia, joilta peritään korotettua kiinteistöveroa.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Jari Säkkinen oli kokouksessa asiantuntijana tässä asiassa.