Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelma 2017

KAJDno-2017-165

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Toteumavertailutaulukosta voi todeta, että toimialan toimintatuotot ovat jääneet 793 271 euroa ja valmistus omaan käyttöön 481 603 euroa jaksotetusta tulotavoitteesta. Toimintakulut ovat 388 278 euroa pienemmät kuin jaksotettu talousarvio. Kun otetaan huomioon joulukuussa ennakoidut ennalta arvaamattomat menot, näyttää toimialan toimintakate jäävän 886 596 euroa jaksotetusta tavoitteesta.

Talouden seurantaan on kirjautumatta valmistusta omaan käyttöön sekä tilakeskuksen osalta toimintatuottoja. Tulosyksikköjen päällikköjen antaman tilankatsauksen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että toimialan käyttötalous tulee likimäärin toteutumaan talousarvion mukaisesti.  Käyttötalouden osalta ei ole tarvetta tehdä lisämäärärahaesitystä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §