Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ympäristöteknisen lautakunnan edustajan ja varajäsenen sekä ympäristöteknisen toimialan virkamiesedustajan valitseminen kaupunkikeskustan seurantaryhmään 2017–2021

KAJDno-2017-1338

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on, 12.9.2017 § 211,

-pyytänyt ympäristöteknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa ja hänelle varajäsenen Kajaanin kaupunkikeskustan seurantaryhmään toimikaudeksi 2017–2021

- kaupunginhallitus on nimennyt seurantaryhmään virkamiesedustajaksi ympäristötekniseltä toimialalta suunnittelupäällikkö Jari Kauppisen.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Kajaanin kaupunkikeskustan seurantaryhmään toimikaudeksi 2017–2021.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta nimesi varsinaiseksi jäseneksi Panu Huotarin ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Leinosen Kajaanin kaupunkikeskustan seurantaryhmään toimikaudeksi 2017–2021.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §