Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ympäristöteknisen lautakunnan edustajan ja varajäsenen valitseminen Kajaanin vammaisneuvostoon toimikaudelle 2017 - 2021

KAJDno-2017-729

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginhallitus on, 29.8.2017 § 192, pyytänyt ympäristöteknistä lautakuntaa nimeämään edustajansa ja hänelle varajäsenen Kajaanin vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017–2021.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Kajaanin vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017–2021.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta nimesi varsinaiseksi jäseneksi Aila Tartia-Jalosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ritva Mikkosen Kajaanin vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017–2021.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §