Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla ja kokouksessa.

Kaupunginarkkitehti
Hankintapäätös:
§1 Konsultin valinta keskustaajaman 2035 osayleiskaavan kokonaisvaikutusten arvioinnin laatimiseksi , 18.09.2017

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§26 Tapahtuma-avustus Lammen laineilla konsertti, 28.08.2017
§27 Tapahtuma-avustus Northern Game Summit / KAMK Oy, 28.08.2017
§28 60-luvun suomalaisia iskelmiä konsertti / Reima Tikkanen, 29.08.2017
§29 Tapahtuma-avustus Paltaniemeltä vesille / Kajaanin Latu ry, 29.08.2017

Kiinteistöinsinööri
Lupapäätös:
§5 Maanomistajan lupa maastotöiden suorittamiseen johtoreitin määrittämiseksi maastossa, 21.08.2017
Tonttijakopäätös:
§8 Kiinteistöä 205-8-72-15 koskevan tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 8/72/10, tontit 205-8-72-18 ja 205-8-72-19, 03.09.2017
Varauspäätös:
§10 Tontin nro 205-10-63-1 (Pöllyrinteenkatu 9) varausajan jatkaminen, 30.08.2017
§11 Omakotitalotontin nro 205-18-35-11 (Riitetie 5, Kylmä) varausajan jatkaminen Olli ja Elina Karjalaiselle, 30.08.2017
§12 Tontin nro 205-9-24-3 (Maahisentie 2a) varaaminen suunnittelua varten, 31.08.2017
§13 Tontin nro 205-18-35-13 varauksen siirtäminen Siklatalot Oy:lle, 07.09.2017
§15 Omakotitalotontin nro 205-5-222-1 (Hunajakuja 18, Lehtikangas) varaaminen Siklatalot Oy:lle, 19.09.2017
§16 Omakotitalotontin nro 205-4-68-9 (Kansakoulunkatu 17c, Purola) varaaminen Siklatalot Oy:lle, 19.09.2017
Vuokra-ajan jatkaminen:
§51 Omakotitalotontin nro 205-5-57-9 (Naavatie 22, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Pentti Karjalaisen jakamattomalle kuolinpesälle ja Annikki Karjalaiselle, 22.08.2017
§52 Omakotitalotontin nro 205-5-110-4 (Riekonpolku 12, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Raija Kärkkäiselle (2/3 osa) ja Kari Kärkkäiselle (1/3 osa), 23.08.2017
§53 Rivitalotontin nro 205-5-90-12 (Karhunpolku 7b, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Mikko Mankiselle, 24.08.2017
§54 Rivitalotontin nro 205-5-90-13 (Karhunpolku 7 c, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Pasi Mäenpäälle, 24.08.2017
§55 Omakotitalotontin nro 205-5-109-1 (Pyykuja 2, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Sirkka Siltalalle, 25.08.2017
§56 Omakotitalotontin nro 205-5-110-3 (Pyykuja 5, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Pirjo ja Veli Kuroselle, 25.08.2017
§57 Omakotitalotontin nro 205-5-110-6 (Riekonpolku 8, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Janne ja Lidia Partaselle, 29.08.2017
§58 Omakotitalotontin nro 205-5-111-1 (Riekonpolku 7, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Janne ja Suvi Karjalaiselle, 29.08.2017
§59 Omakotitalotontin nro 205-5-111-3 (Riekonpolku 11, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Olga Rinkiselle, 29.08.2017
§60 Omakotitalotontin nro 205-5-120-1 (Riekonpolku 1, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Hilda Niemelle, 30.08.2017
§61 Omakotitalotontin nro 205-5-120-3 (Riekonpolku 5, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Pertti ja Pirjo Leinoselle, 30.08.2017
§62 Omakotitalotontin nro 205-5-121-2 (Riekonpolku 4, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Hannu Juntuselle ja Maija Sudelle, 30.08.2017
§63 Omakotitalotontin nro 205-5-121-3 (Riekonpolku 2, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Pertti ja Heljä Rissaselle, 30.08.2017
§64 Omakotitalotontin nro 205-6-15-20 (Purokatu 15, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen Jorma ja Seija Torolle, 31.08.2017
§65 Omakotitalotontin nro 205-6-20-24 (Lohtajankatu 24, Puistola) vuokra-ajan jatkaminen Jyrki Lappetäläisen jakamattomalle kuolinpesälle ja Ulla Lappeteläiselle, 31.08.2017
§66 Kerrostalotontin nro 205-5-33-2 (Kasarminkatu 3, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kasarminkatu 3:lle, 06.09.2017
§67 Rivitalotontin nro 205-5-122-1 (Honkirämeentie 34, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Eturinteelle, 06.09.2017
§68 Rivitalotontin nro 205-5-123-1 (Honkirämeentie 32, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Takarinteelle, 06.09.2017
§70 Teollisuustontin nro 205-8-2-8 (Kiilakatu 1, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Timo Huotarille, 12.09.2017
§71 Teollisuustontin nro 205-15-11-6 (Heinimäentie 9, Heinisuo) vuokra-ajan jatkaminen Make-Hallit Oy:lle, 13.09.2017
§72 Teollisuustontin nro 205-18-4-1 (Elementtitie 5, Kylmä) vuokra-ajan jatkaminen Liikekiinteistöt Huurinainen Oy:lle, 13.09.2017
§73 Teollisuustontin nro 205-18-4-10 (Betonitie 2, Kylmä) vuokra-ajan jatkaminen Kiinteistö Oy Kajaanin Betonitie 2:lle, 13.09.2017
Vuokrauspäätös:
§18 Pellonvuokrauspäätöksen 16.6.2017 § 17 vuokra-ajan muuttaminen, 14.09.2017

Suunnittelupäällikkö
Hankintapäätös:
§5 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien , 12.09.2017

Tekninen johtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§5 Ilmanvaihtosuodattimien hankinta, 17.08.2017
§6 Puisto, leikkikenttä- ja virkistysaluevälineiden hankinta optiovuoden käyttöönottaminen, 18.08.2017
§8 LVI- ja Vesihuollontarvikkeet ajalle 1.6.2017-31.5.2018, optiovuoden käyttöönottaminen, 12.09.2017
Henkilöstöpäätös:
§14 Rekrytointilupa vesiliikuntakeskus Kaukaveteen, 16.08.2017

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§9 Pääkirjaston hissin modernisoinnin hankinta, 11.09.2017
Henkilöstöpäätös:
§3 Ari Heikkisen palkanmääräytymisperusteet ja palkka hänen toimiessa tulosaluepäällikkö Markku Haverisen sijaisena 17.7.-30.7.2017, 31.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä ympäristöteknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §