Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa.

Ympäristötekninen lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Aila Tartia-Jalosen ja Kari Kemppaisen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §