Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ympäristöteknisen toimialan laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät 2021

KAJDno-2020-1548

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen kokouksessaan 25.9.2017. Ohjeen 7 §:n mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, sekä heille varahenkilöt. Tositteen tai laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kaupungin hallintojohtajalla ja talousjohtajalla on oikeudet hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Liite Ympäristöteknisen toimialan laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjät 2021

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 044 7100 263 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta nimeää oheisen liitteen mukaiset henkilöt hyväksymään ympäristöteknisen toimialan ostolaskut ja tositteet vuonna 2021.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §