Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1624

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen lautakunnan kevään 2021 kokousajat:
Keskiviikko 24.2.2021 klo 16:15 Brahe ja teams
Keskiviikko 31.3.2021 klo 16:15 Brahe ja teams
Keskiviikko 28.4.2021 klo 16:15 Brahe ja teams
Keskiviikko 26.5.2021 klo 16:15 Brahe ja teams

Vireilletuloilmoitus Tuiskutie 1 ja 3 asemakaavan muutos, oheisliite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §