Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 1 Metsänhoitotyöt OPTIO I, 14.01.2021
§ 2 Palvelusopimuksen solmiminen Trimble Solutions Oy:n kanssa vuodelle 2021, 14.01.2021
Kiinteistökauppapäätös :
§ 1 Tontin nro 205-4- ********, Purola) myyminen, 19.01.2021
§ 7 Määräalan, n.29 m² myyminen tilasta ********, Kättö), 17.12.2020
Osoitepäätös:
§ 1 Männiköntien uudet osoitteet, 05.01.2021
§ 9 Kiinteistöjen 205-403 ********* ja 205-403 ********* osoitepäätös, 14.12.2020
Tonttijakopäätös:
§ 1 Kiinteistöä 205-18 ********* koskevan tonttijaon muutosehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 18/12/8, tontit 205-18 *********, 18.01.2021
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 92 Omakotitalotontin nro 205-4- ********, Purola) vuokra-ajan jatkaminen ********, 17.12.2020
Vuokrauspäätös:
§ 15 Omakotitontin nro 205-8- ********, Petäisennista) vuokrasopimuksen päättyminen, 29.12.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 1 Viherurakka option käyttöönotto vuodelle 2021, 04.01.2021

Suunnittelupäällikkö
Muu päätös:
§ 1 Pellavatien katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 2 Samettitien katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 3 Teryleenitien katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 4 Puuvillatien katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 5 Satiinitien katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 6 Lönnrotinkadun kevyen liikenteen väylä välillä Sammonkatu-Väinämöisenkatu katusuunnitelman hyväksyminen, 08.01.2021
§ 7 Ketunpolku kiertoliittymä katusuunnitelman hyväksyminen, 12.01.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 18 Auto- ja henkilönostimien sekä nostureiden vuositarkastukset 2021 - 2023 + (2), 16.12.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 LVI- ja vesihuollontarvikkeiden OPTIO I, 05.01.2021
§ 2 Rakennus- ja värialan tarvikkeet DPS 5.1.2021 mennessä hyväksytyt yritykset, 05.01.2021
§ 6 Leikkikenttävälineet OPTIO I, 17.12.2020
§ 7 DPS 2020- 2024 Rakennus- ja värialan tarvikkeet 9.12.2020 mennessä hyväksytyt yritykset , 17.12.2020
§ 8 Rakennus- ja värialan tarvikkeet DPS 17.12.2020 mennessä hyväksytyt yritykset, 18.12.2020
Muu päätös:
§ 8 Kainuun harrastamisen malli -hanke, 11.12.2020

Toimitilapäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Tilakeskuksen kiinteistöjen isännöitsijän valinta 2020, 18.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §