Ympäristötekninen lautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla: puheenjohtaja Kaija Patronen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Ritva Mikkonen, Kari Kemppainen, Pasi Kilpeläinen ja Aila Tartia-Jalonen, muut: Jari Säkkinen, Jussi Heikkinen ja Vesa Kaikkonen

Etänä (Teams): jäsenet: Irja Seppänen, Päivi Huusko, Panu Huotari, Voitto Leinonen ja Tanja Ålander, muut: Markku Haverinen, Matti Nousiainen, Jari Kauppinen ja Jari Huusko 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §