Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden toteumavertailu 2020

KAJDno-2019-1411

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden ja investointien toteumavertailun kooste ajalta 1.1.–31.7.2020 on esitetty oheisliitteissä.

- Oheisliite ympäristötekninen toimiala käyttötalouden toteutumavertailu 1.1.–31.7.2020.
- Oheisliite ympäristöteknisen toimiala investointiosan toteutumavertailu 1.1.–31.7.2020.

Lisätietoja controller Erja Niittyviita, p. 044 7100 458  etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden sekä investointiosan toteutumavertailut ajalta 1.1.–31.7.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §