Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: pj Kaija Patronen, jäsenet: Kari Kemppainen, Markus Leinonen, Pasi Kilpeläinen, Ritva Mikkonen, Jukka Poutiainen, muut: Jussi Heikkinen, Jari Säkkinen, Erja Niittyviita, Vesa Kaikkonen ja Salla Hauska 

Etänä (Teams): jäsenet: Eveliina Korhonen, Panu Huotari, Irja Seppänen, Aila Tartia-Jalonen, Päivi Huusko, muut: Markku Haverinen, Jari Kauppinen, Matti Nousiainen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §