Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ympäristöteknisen lautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1624

Valmistelija

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Seuraava kokous 16.6.2021 kellonaika ja paikka avoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta sopi yksimielisesti, että seuraava kokous 16.6. aloitetaan klo 16.15. Paikka tarkennetaan myöhemmin.

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §