Ympäristötekninen lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kaupungingeodeetti
Kiinteistökauppapäätös :
§ 7 Määräalan ostaminen n. 2070 m² kiinteistöstä 205-410-9-143 LEHTOLA, 28.04.2021
§ 8 Omakotitalotontin nro 205-4- 23-15 (Lamminkatu 39, Purola) myyminen, 29.04.2021
Lupapäätös:
§ 3 Vesialueen omistajan lupa tuhkan sirottelemiseen Kajaaninjokeen, 07.05.2021
Muu päätös:
§ 3 Luonnontuotteiden keruusopimuksen jatkaminen, 27.04.2021
Tonttijakopäätös:
§ 2 Kiinteistöä 205-401-1-83 Lahjoitusmaa koskevan tonttijakoehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen (tj 18/14/5, tontti 205-18-14-5), 27.04.2021
Vahingonkorvauspäätös :
§ 1 Vahingonkorvauspäätös tontin 205-5- 61-25 (Lehtikankaantie 42, Lehtikangas) myrskyvahingon osalta, 23.04.2021
Varauspäätös:
§ 8 Omakotitalotontin nro 205-24- 9-3 (Kretonkitie 6, Kangasmaasto) varaaminen Mirja Haloselle, 27.04.2021
§ 9 Omakotitalotontin nro 205-17 -27-9 (Aittatie 10, Nakertaja) varaaminen Tiina Maliselle, 27.04.2021
§ 10 Omakotitalotontin nro 205-4 -68-2 (Silmäkekuja 2, Purola) varausajan jatkaminen, 29.04.2021
§ 11 Omakotitalotontin nro 205-17- 27-9 (Aittatie 10, Nakertaja) vuokraaminen Tiina Maliselle, 17.05.2021
§ 12 Omakotitalotontin nro 205-24- 14-8 (Pellavatie 2, Kangasmaasto) varaaminen Anniina Huuskolle, 17.05.2021
Vuokra-ajan jatkaminen:
§ 11 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-13 (Karankakatu 8, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Mika Silvennoiselle ja Minna-Mari Tanskaselle, 23.04.2021
§ 12 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-9 (Karankakatu 14, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Taina Nuoralalle, 23.04.2021
§ 13 Omakotitalotontin nro 205-5- 36-8 (Karankakatu 16, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Markku ja Tarja Väyryselle, 23.04.2021
§ 15 Omakotitalotontin nro 205-8- 36-8 (Käenpolku 15, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Kari Seppäselle, 27.04.2021
§ 16 Omakotitalotontin nro 205-8- 41-8 (Närhipolku 15, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Teuvo ja Tarja Immoselle, 27.04.2021
§ 17 Teollisuustontin nro 205-4- 30-17 (Sepänkatu 15, Purola) vuokra-ajan jatkaminen Oskari ja Rasmus Haatajalle, 03.05.2021
§ 18 Omakotitalotontin nro 205-8- 36-11 (Närhipolku 12, Petäisenniska) vuokra-ajan jatkaminen Kari Ohtoselle, 03.05.2021
§ 19 Omakotitalotontin nro 205-5 -36-11 (Karankakatu 10, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto Oy Kajaanin Karankakatu 10:lle, 05.05.2021
§ 20 Omakotitalotontin nro 205-5 -36-10 (Karankakatu 12, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen Asunto-osakeyhtiö Karankakatu 12:sta, 05.05.2021
§ 21 Omakotitalotontin nro 205-5 -36-2 (Sivukatu 17, Lehtikangas) vuokra-ajan jatkaminen As. Oy Kajaanin Sivukatu 17:sta, 06.05.2021
Vuokrauspäätös:
§ 14 Karankalahden varastoalueen vuokra-alueen nro 24½, vuokraaminen Juha Leppikorvelle, 23.04.2021

Kaupungininsinööri
Avustuspäätös:
§ 7 Koiranäyttely / Koutaniemen Metsästysseura ry, 19.05.2021
Hankintapäätös:
§ 9 Pölynsidonta-aineet vuosille 2021-2023 optio +2, 23.04.2021
§ 10 Rakennusurakka 2 2021 Raatiohuoneentorin valaistus, urakoitsijan valinta, 29.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Valinnat rakennus- ja kunnossapitotyöntekijöiden tehtäviin, 26.04.2021

Suunnittelupäällikkö
§ 2 Valinta kartoittajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, 27.04.2021
§ 3 Valintapäätös palveluassistentin määräaikaiseen tehtävään, 10.05.2021

Tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 12 LV -tuntityöt vuosille 2021-2023 +(2), 11.05.2021
§ 13 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin polttomoottoriset pienkoneet sekä varaosat 15.5.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 11.05.2021
Muu päätös:
§ 2 Osallistuminen sPS3 -yhteistyöhankkeeseen digitaalisen rakennetun ympäristön kehittämiseksi, 06.05.2021

Toimitilapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 7 Vuorikatu 2 ikkunoiden uusiminen, 21.04.2021
§ 8 Puupintaisten lattioiden kunnossapitolakkaukset 2021-2024 + (1), 22.04.2021
§ 9 Kuurnan päiväkodin uunin hankinta, 12.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §